Khuôn Nhôm 1 ( Nửa động)

Khuôn Nhôm 1 ( Nửa động)

  • Tên sản phẩm: Khuôn Nhôm 1 ( Nửa động)
  • Vật liệu:
  • Công dụng: