Khuôn Nhôm 1 ( Nửa Tĩnh )

Khuôn Nhôm 1 ( Nửa Tĩnh )

  • Tên sản phẩm: Khuôn Nhôm 1 ( Nửa Tĩnh )
  • Vật liệu: Thép SKD61
  • Công dụng:
  • Đúc sản phẩm nhôm