Lõi khuôn 3

Lõi khuôn 3

  • Tên sản phẩm: Lõi khuôn 3
  • Vật liệu: Nhựa non
  • Công dụng: